Ovaj adapter bi se mogao koristiti za Tesla vozila, uvezena iz SAD-a, koja imaju posebnu jednofaznu US Tesla utičnicu za punjenje. Korištenjem ovog adaptera može se puniti US Tesla pomoću spojnog kabela tipa 2 do tipa 1 na svim javnim punionicama s utičnicom tipa 2.

 Tehničke karakteristike:
 maksimalna snaga jednofazne 1 x 11,5 kW (50A). 

Imajte na umu da će US Tesla puniti samo 7 kW na većini EU punionica tipa 2, jer su one ograničene na 32A po fazi!

Privacy Preference Center